Puławy-Włostowice - promocja książki

Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ma zaszczyt zaprosić na prezentację książki

 Barbary Niezabitowskiej-Wiśniewskiej

 PUŁAWY-WŁOSTOWICE
WIELOKULTUROWE STANOWISKO
Z ZACHODNIEJ LUBELSZCZYZNY

 z autorskim udziałem:

Monica Abreu-Głowackiej, Dariusza Gałązki, Mariusza Glapińskiego,
Zdzisława Hensla, Anny Hyrchały, Michała Jakubczaka,
Wojciecha Kociemby, Andrzeja Kokowskiego, Aldony Kurzawskiej,
Pawła Lisa, Marii Lityńskiej-Zając, Doroty Lorkiewicz-Muszyńskiej,
Piotra Mączyńskiego, Elizy Michalak, Magdaleny Moskal-del Hoyo,
Jerzego Nitychoruka, Jana Redera, Michała Rychlika,
Jacka Szczurowskiego, Marcina Szeligi, Krystyny Wasylikowej,
Krzysztofa Wertz, Jarosława Wilczyńskiego, Tadeusza Wiśniewskiego 

Prezentacja odbędzie się w dniu
6 czerwca (czwartek) 2019 r. o godz. 12.00
w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego
(Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A)

    Aktualności