Promocja najnowszej publikacji!

Instytut Archeologii UMCS
zaprasza na promocję książki 
"Kosin 10, Kopiec 4 i 8 - stanowiska osadniczo-pracowniane tarnobrzeskiej kultury łużyckiej 
na terenie wychodni krzemieni świeciechowskiego oraz gościeradowskiego
pod redakcją Anny Zakościelnej, Lublin 2019.

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,6938,nowosci-wydawnicze-instytutu-archeologii,86826.chtm

Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2019 r. o godz. 12.00 w Instytucie Archeologii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4.

Zapraszamy!

    Aktualności