Prestiżowy medal dla Profesora Kokowskiego

Z wielką przyjemnością informujemy o nadaniu

Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu
Medalu „Zasłużony dla Miasta Lublin”

przez Prezydenta Miasta Lublina dra Krzysztofa Żuka.

Medal dedykowany jest Profesorowi za
wybite osiągnięcia w pracy dydaktycznej i badawczej
oraz nieoceniony wkład w umacnianie
wysokiej pozycji naukowej Lublina
z podziękowaniem za działalność służącą promocji
naszego Miasta jako prężnego ośrodka akademickiego”.

To niezwykle prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest osobom
szczególnie zasłużonym dla Lublina.
Taką osobą jest niewątpliwie Profesor Andrzej Kokowski,
wybitny archeolog i wieloletni dyrektor Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Gratulujemy sukcesu!

    Aktualności