Plebiscyt "Kobieta na Medal"

Dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska z Instytutu Archeologii UMCS została wybrana "Kobietą na Medal" 2015 roku. Gratulujemy !!! Tytuł przyznała kapituła Gazety Wyborczej w Lublinie za wybitne osiągnięcia naukowe i promocję regionu lubelskiego. Uroczystość odbyła się w lubelskim Trybunale Koronnym 10 marca br.

Dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, adiunkt w Instytucie Archeologii UMCS, jest autorką sensacyjnych odkryć starożytności z IV-V wieku w Ulowie na Roztoczu, wiązanych z wędrówką Herulów do swojej północnej ojczyzny. Bada tę okolicę od 2002 roku, skupiając uwagę całej archeologicznej Europy. Jest też znakomitą organizatorką. W Ulowie koncentrując się na społecznej pracy z dziećmi stworzyła "Drugi Masłomęcz". Zasłużona na polu walki o ochronę dziedzictwa kulturowego, świetna promotorka archeologii. Mimo młodego wieku szturmem zdobyła archeologiczny rynek naukowy, stając się rozpoznawalną twarzą młodej lubelskiej archeologii. 

Fot. Archiwum IA UMCS

 

    Aktualności

    Data dodania
    10 marca 2015