Plebiscyt "Kobieta na Medal"

Dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska z Instytutu Archeologii UMCS została wybrana "Kobietą na Medal" 2015 roku. Gratulujemy !!! Tytuł przyznała kapituła Gazety Wyborczej w Lublinie za wybitne osiągnięcia naukowe i promocję regionu lubelskiego. Uroczystość odbyła się w lubelskim Trybunale Koronnym 10 marca br.

Dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, adiunkt w Instytucie Archeologii UMCS, jest autorką sensacyjnych odkryć starożytności z IV-V wieku w Ulowie na Roztoczu, wiązanych z wędrówką Herulów do swojej północnej ojczyzny. Bada tę okolicę od 2002 roku, skupiając uwagę całej archeologicznej Europy. Jest też znakomitą organizatorką. W Ulowie koncentrując się na społecznej pracy z dziećmi stworzyła "Drugi Masłomęcz". Zasłużona na polu walki o ochronę dziedzictwa kulturowego, świetna promotorka archeologii. Mimo młodego wieku szturmem zdobyła archeologiczny rynek naukowy, stając się rozpoznawalną twarzą młodej lubelskiej archeologii. 

Fot. Archiwum IA UMCS

 

    Aktualności