Oppida, Elites, Cult... zaproszenie na wykłady otwarte

Instytut Archeologii UMCS zaprasza na cykl wykładów otwartych.

Dr Martin Schönfelder z Römisch-Germanisches Zentralmuseum w Moguncji w Niemczech

wygłosi cykl wykładów w języku angielskim pod wspólnym tytułem

"Oppida, Elites, Cult..."

10 marca 2015 r. o godz. 17:15
Duża Aula Wydziału Humanistycznego

11 marca 2015 r. o godz. 16:20
Duża Aula Wydziału Humanistycznego

12 marca 2015 r. o godz. 13:00
Mała Aula Wydziału Humanistycznego

Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

    Aktualności