Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej

W 2019 roku obchodzimy 450. rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej - porozumienia pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem Litewskim w efekcie czego ufromowała się Rzeczpospolita Obojga Narodów ze wspólnym monarchą, sejmem, walutą i polityką. Wydarzenie to wpływające na kształt ówczesnej Europy stało się zalążkiem wartości i idei, które z czasem posłużyły za fundamenty Unii Europejskiej. 
Miasto Lublin chce uczcić w szczególny sposób to wielkie wydarzenie organizując międzynarodowy Kongres Dwóch Unii w bardzo szerokiej formule. Debaty, spotkania, konferencje i sesje będą się odbywały w dniach 13-15 maja 2019 roku w różnych instytucjach lubelskich. Zapraszamy do udziału w Kongresie, którego program znajduje się poniżej. 

 

 

Dodatkowe informacje:

https://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/aktualnosci/450-lat-unii-lubelskiej-od-unii-lubelskiej-do-unii-europejskiej,185,1730,1.html

    Aktualności