Najnowsza publikacja pod red. H. Taras - zapraszamy na spotkanie promocyjne

Instytut Archeologii UMCS i Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie

zapraszają na promocję publikacji

„Dubeczno, stanowisko 1 (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie).
Materiały z badań archeologicznych w latach 1986-1987”

przygotowanej pod redakcją Haliny Taras, Lublin 2019.

Spotkanie promocyjne odbędzie się 25 lutego 2020 r. o godz. 17.00
w Muzeum Ziemi Chełmskiej, ul. Lubelska 55 w Chełmie

    Aktualności