Monety celtyckie na północ od Karpat

WYKŁAD OTWARTY

Zapraszamy na wykład mgr. Marcina Rudnickiego

(Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski)

Monety celtyckie na północ od Karpat – nowa jakość w archeologii okresu przedrzymskiego

Wykład odbędzie się 14 stycznia 2016 roku o godzinie 16.30 w sali 09 Instytutu Archeologii UMCS, PL. M. Curie-Skłodowskiej 4

    Aktualności