"Landscape archaeology" - konferencja 6-7 kwietnia 2017 r.

Zakład Archeologii Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego Barbaricum Instytutu Archeologii UMCS, przy wsparciu Fundacji Humboldta, jest organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Humboldt-Kolleg:

LANDSCAPE ARCHAEOLOGY.
Landschaft und Besiedlung.
Archäologische Studien zur vorrömischen Eisenzeit- und älteren Kaiserzeit im Mittel- und Südost Europa
.

6-7 kwietnia 2017 r.
Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, Lublin

Program wydarzenia znajduje się w załączniku.

Strona konferencji (w języku angielskim) www.landscapearch.umcs.pl


Opracowanie graficzne - Katarzyna Brzyska

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    3 marca 2017