Konkurs MKiDN - Ochrona zabytków archeologicznych

Biuro ds. Badań Naukowych UMCS informuje, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków do programu "Dziedzictwo kulturowe" na rok 2016. Według wytycznych konkursu UMCS może aplikować do priorytetu Ochrona zabytków archeologicznych.

Celem priorytetu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących niedestrukcyjne rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2015 roku.

Osoby zainteresowane tematyką konkursu mogą zapoznać się z dotyczącym go ogłoszeniem na stronie MKiDN.

Pomocy w złożeniu aplikacji udziela mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič z Biura ds. Badań Naukowych (Rektorat, pok. 1320, tel. 81-537-51-16, mail:beata.herbaczynska@poczta.umcs.lublin.pl).

    Aktualności