Konferencja naukowa

Termin: 22 listopada 2018 roku, godz. 10.00
Miejsce: Sala Rady Wydziału Humanistycznego UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
Program Konferencji:


 W roku 2018 przypada stulecie urodzin Docenta dr. hab. Jana Kowalczyka, wybitnego archeologa, znawcy problematyki neolitu, badacza pradziejów Lubelszczyzny i wieloletniego pracownika, najpierw Zakładu, a następnie Katedry Archeologii UMCS.

Z tej okazji Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie oraz Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie organizuje konferencję naukową pt. „Początki neolitu na ziemiach polskich”. W setną rocznicę urodzin Jana Kowalczyka.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 listopada br. w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS. Program konferencji odnosi się do aktualnego stanu wiedzy o początkach gospodarki wytwórczej na ziemiach polskich, w tym formowania się rodzimych neolitycznych struktur społecznych. Ta współczesna perspektywa odwoływać się będzie do stanu wiedzy sprzed półwiecza, tj. ukazania się drukiem dysertacji habilitacyjnej Jana Kowalczyka. Referaty wygłoszą wybitni polscy badacze epoki kamienia z  instytucji naukowych z Warszawy, Poznania, Torunia i Rzeszowa. Ze strony organizatorów wystąpią: Hanna Kowalewska Marszałek (IAiE PAN), Barbara i Sławomir Sałacińscy (PMA), Jan Gurba i Jolanta Nogaj-Chachaj (UMCS), a także Andrzej Bronicki z Muzeum Ziemi Chełmskiej (absolwent UMCS). W programie przewidziana jest ponadto sesja posterowa.

Organizację konferencji koordynuje Zakład Archeologii Pra- i Protohistorycznej IA UMCS. W prace zaangażowani są także studenci archeologii, członkowie Koła Naukowego Studentów Archeologii (Ewelina Bogudzińska, Magdalena Król, Aneta Kuzioła, Aleksandra Makaruk, Anna Sendłak, Seweryn Szymczak).

opr. Halina Taras


 

 

    Aktualności