Konferencja KAFU w Lublinie

Lublin 24-25 czerwca - Konferencja KAFU

Konferencja KAFU w Lublinie

W dniach 24-25 czerwca 2016 roku w Lublinie odbędzie się konferencja Kommission zur Erforschung von Sammlungen archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa. Ta międzynarodowa organizacja stawiająca sobie za cel rekonstrukcję wiedzy o zatraconych w czasie wojny zbiorach i dokumentacji wykopaliskowej, zrzesza przedstawicieli sześciu krajów. Co dwa lata członkowie rzeczywiści KAFU spotykają się na konferencji wyjazdowej. Oprócz rozliczenia statutowych powinności prezentowane są również podsumowania projektów naukowych je realizujących. Jest to również szansa dla prezentacji możliwości naukowych ośrodka goszczącego KAFU, a obrady całej części konferencyjnej mają charakter otwarty.

Organizatorem Konferencji jest Zakład Archeologii
Środkowo- i Wschodnieuropejskiego Barbaricum
Instytutu Archeologii UMCS

Patronat nad Konferencją objęli
JM Rektor UMCS Prof. dr hab. Stanisław Michałowski 
Prezydent Miasta Lublin Dr Krzysztof Żuk

Miejsce konferencji - sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS, Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a.

Program Konferencji

Piątek 24.06.2016

9.00 – powitanie przez JM Rektora UMCS Prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego oraz Prezydenta Lublina dra Krzysztofa Żuka

9.15 – powitanie ze strony przewodniczącego KAFU Prof. dra Matthiasa Wemhoffa. Wręczenie powołań do grona Członków Rzeczywistych KAFU

Blok referatów lubelskich

9.30 – Dr. Sylwester Sadowski: Swaryczów – ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur als Beispiel für ein systematisches Forschungsprojekt zu einer Fundstelle.

10.00 – Dr. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska: Ulów – ein Beispiel interdisziplinärer Siedlungskammerforschung.

10.30 – Dr. habil. Piotr Łuczkiewicz: Die jüngere vorrömische Eisenzeit als Beispiel für überregionale Forschung in Lublin.

11.00 – Prof. Dr. Andrzej Kokowski: Gustaf Kossinna im Osten. Ein Beispiel für KAFU-Forschung in Lublin.

11.30 – Dyskusja

14.00 – Zwiedzanie ekspozycji archeologicznej Muzeum na Zamku w Lublinie i Kaplicy św. Trójcy

Blok prezentacji projektów KAFU

16.00 – Dr. Heide Eilbracht/Sebastian Kriesch M.A.: Vorstellung der Datenbank des Akademie Projektes „Ostpreußen“.

16.30 – Dr. Jaroslaw Rola: Vorstellung des Museums Piła/Schneidemühl.

16.50 – Kacper Martyka M.A.: Reconstruction of Viking-age grave from Dąbrowa near Bartoszyce (former Damerau, Kr. Bartenstein).

17.10 – Dr. Marcin Bohr: Forschungsgeschichte und Wiederentdeckung des kaiserzeitlichen Gräberfeldes von Schertendorf, Kr. Grünberg.

17.30 – Dr. Christoph Jahn/Iza Szter M.A.: Die Gräberfelder von Groß Strengeln, Kr. Angerburg (Stręgiel, pow. węgorzewski): aktuelle Forschungen zur Rekonstruktion und Analyse der Funde der Römischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit aus der Prussia-Sammlung am Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin.

17.50 – Cecilia Hergheligiu M.A.: Ramutten – ein wiederentdecktes mittelalterliches Gräberfeld im Memelland.

18.10 – Dyskusja końcowa

W sobotę uczestnicy konferencji pojadą do Zamościa zwiedzić wystawę archeologiczną w Muzeum Zamojskim, następnie spotkają się z władzami samorządowymi miasta i gminy Tyszowce, z których inicjatywy podjęto działania ratowania kompleksu grodu Czermna-Czerwienia. Potem zwiedzą Muzeum St. Staszica w Hrubieszowie – partnera największego europejskiego muzeum w Berlinie; odwiedzą Gródek nad Bugiem i pojadą do Masłomęcza, gdzie spotkają się z wójtem gminy Hrubieszów Janem Mołodeckim, pierwszym, który uznał, że archeologia może być ważnym narzędziem polityki regionalnej. Następnie zwiedzą skansen Wioska Gotów i zapoznają się z mechanizmami konsumpcji społecznej archeologicznego sukcesu oraz jej efektami.
oprac. A. Kokowski

    Aktualności