Klementowice - monografia stanowiska

Tadeusz Wiśniewski (ed.) "Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland"

Opracowanie naukowe „Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland” to publikacja przedstawiająca wyniki badań przeprowadzonych w Klementowicach (pow. puławski), gdzie w latach 1981-1982 oraz 2007-2011 badane były pozostałości obozowiska sprzed 15 000 lat.

Książka wydana jest w języku angielskim z dołączoną na płycie CD polską wersją. Dodatkowo wydany został folder popularnonaukowy pt. „Klementowice - obozowisko ze schyłku epoki lodowej we wschodniej Polsce” oraz zaprojektowana została strona internetowa stanowiska w Klementowicach www.klementowice.eu. Na wspomnianej stronie dostępna jest pełna wersja obu publikacji w formie nieodpłatnej.

Monografia stanowiska w Klementowicach jest finalnym rezultatem projektu pod nazwą „Klementowice - obozowisko na wschodnich peryferiach magdaleńskiego kręgu kulturowego"(02498/13/FPK/NID), którego realizację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych.

Jest to pierwsze tego typu opracowanie naukowe z dziedziny archeologii we wschodniej Polsce dotyczące najstarszych dziejów człowieka na tych terenach. Jak dotąd niespotykana jest również skala badań interdyscyplinarnych, w ramach których brali udział naukowcy z wielu instytucji w Polsce i zza granicy.

Ranga odkryć i uzyskane wyniki pozwalają umieścić obozowisko w Klementowicach na liście stanowisk archeologicznych o szczególnej wartości poznawczej dla współcześnie prowadzonych badań nad osadnictwem w późnym plejstocenie na terenie Europy środkowej.

(oprac. T. Wiśniewski)

    Aktualności