I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Początki murowanych zamków w Polsce do połowy XIV w.”

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Colloquia Castrensia

W dniach 15‑16 X 2015 r. w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Colloquia Castrensia zatytułowana „Początki murowanych zamków w Polsce do połowy XIV w.” Organizatorami konferencji są instytucje kultury i nauki - Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum oraz Politechnika Warszawska. Instytut Archeologii UMCS reprezentowany jest przez dr. Tomasza Dzieńkowskiego.

Załączniki

    Aktualności