Archeologia, Słowianie i Gmina Leśniowice

Kilkuletnia współpraca Instytutu Archeologii UMCS z Gminą Leśniowice na polu promocji i ochrony dziedzictwa archeologicznego przynosi wymierne efekty. W ramach programu EtnoPolska Wójt Gminy Leśniowice i Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach uzyskały dofinansowanie na realizację projektu „Zaginiony świat – odkrywamy gminę Leśniowice”, w którym archeologia odgrywa szczególną rolę…za sprawą dra Tomasza Dzieńkowskiego i dra Jacka Łojka oraz studentów Instytutów Archeologii i Historii.

Jednym z działań w ramach projektu jest organizacja Biesiady Słowiańskiej. Pierwsze „spotkanie z przeszłością” odbędzie się 29 sierpnia 2020 r. od godz. 15.00 w Horodysku (gm. Leśniowice, woj. lubelskie) – na świeżym powietrzu i w urokliwym otoczeniu.

Szczegółowy program znajduje się w załączniku i na stronie Gminy http://sok.lesniowice.lubelskie.pl/aktualnosc-650-biesiada_slowianska_w_horodysku.html

ZAPRASZAMY!

    Aktualności