Ankieta oceny zajęć

Ankieta oceny zajęć - semestr letni

 

Drogie Studentki, Drodzy Studenci!

Rozpoczyna się kolejna edycja Ankiety Oceny Zajęć. Od 13 czerwca do 17 lipca możecie ocenić jakość zajęć dydaktycznych oferowanych przez UMCS w semestrze letnim.

Ankieta została udostępniona Wam za pośrednictwem portalu USOSweb.

Aby ocenić zajęcia należy:

  1. zalogować się na swoje konto na      stronie usosweb.umcs.pl;
  2. kliknąć w baner informujący o      trwającej ankiecie lub;
  3. przejść do zakładki: DLA      STUDENTÓW;
  4. kliknąć w link: ANKIETY;
  5. wybrać zajęcia, które chcecie      ocenić i pozostawić swoją opinię.

Wszystkie odpowiedzi udzielane są anonimowo. Sami decydujecie, kiedy i gdzie wypełnicie ankietę. Wystarczy dostęp do Internetu i ok. 15 minut wolnego czasu. Pamiętajcie, że udział w badaniu jest jednym z obowiązków studenta, wynikającym z Regulaminu Studiów.

Ankieta Oceny Zajęć pełni rolę informacji zwrotnej, a jej wyniki nie są obojętne wykładowcom oraz władzom Wydziałów i Uniwersytetu. W efekcie każda opinia posłuży do weryfikacji jakości prowadzonych zajęć, programów studiów i przydatności wiedzy zdobywanej na danym przedmiocie. Dzięki temu nasz Uniwersytet stale zmienia się dla Was na lepsze.

Jednocześnie informujemy, że przypadku wystąpienia błędów w ofercie dydaktycznej (możliwość ocenienia zajęć, w których nie uczestniczyliście lub brak dostępu do ankiety oceniającej zajęcia, w których braliście udział) należy zgłosić je w dziekanacie. W przypadku innych problemów związanych z ankietą prosimy kontaktować się z Zespołem ds. Analiz Jakości Kształcenia poprzez adres e-mail: sjk@umcs.pl.

Źródło informacji: Biuro ds. Kształcenia UMCS

 

 

    Aktualności