Staże:

Dotychczas gotowość przyjęcia studentów uczestniczących w projekcie na staż zadeklarowały: link (z uwagi na trwające uzgodnienia, zamieszczona tabela ma charakter roboczy, a zawarte w niej informacje mogą ulegać zmianom).

W związku z przedłużającą się procedurą o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest prowadzenie kursów językowych oraz szkoleń z zakresu kompetencji interpersonalnych i przedsiębiorczości w ramach projektu „Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik”, harmonogram zajęć zostanie przedstawiony do końca stycznia.  

W zakładce „Rekrutacja” zamieszczone zostały listy osób zakwalifikowanych na szkolenia specjalistyczne oraz wyniki testu poziomującego z języka angielskiego. Osoby, których nazwisk nie ma na liście, w tym w szczególności te, które nie przystąpiły jeszcze do testu z języka angielskiego, jak również wszystkie te osoby, które mają jakiekolwiek zastrzeżenia do wyników testu i podziału na grupy, proszone są o niezwłoczny kontakt z pracownikami biura projektu. 

Test z języka angielskiego w celu zakwalifikowania do grupy o odpowiednim poziomie odbędzie się w dniu 12 grudnia (piątek) o godz. 12.00 w auli B (budynek WPiA). Zapraszamy wszystkich Studentów, którzy zgłosili się do udziału w projekcie. W najbliższym czasie poinformujemy także Państwa oficjalnie o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie oraz o zakwalifikowaniu do udziału w konkretnym szkoleniu specjalistycznym z zakresu prawa. 

W związku z niewyczerpanym limitem miejsc, termin rekrutacji zostaje wydłużony do dnia 12 grudnia 2014 roku. Jeszcze raz zachęcamy wszystkich studentów V roku Prawa (studia stacjonarne, wieczorowe i zaoczne) do udziału w projekcie pt. „Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik” i do kontaktu w tej sprawie z pracownikami biura projektu. Zgłaszając się do udziału w projekcie otrzymują Państwo gwarancję nieodpłatnego uczestniczenia w szkoleniach interpersonalnych, kursie językowym, szkleniu specjalistycznym z zakresu prawa oraz szansę udziału w płatnym stażu w wymiarze 160 godz.

W związku z niewyczerpanym limitem miejsc, termin rekrutacji do projektu pt. "Student - kompetentny stażysta - wykwalifikowany pracownik" zostaje wydłużony do dnia 5 grudnia 2014 r. (piątek). Niezdecydowanych zachęcamy do udziału w projekcie i kontaktu z pracownikami biura projektu. 

W związku z niewyczerpanym limitem miejsc, zachęcamy wszystkich niezdecydowanych jeszcze studentów V roku Prawa do udziału w projekcie pt. „Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik” i do kontaktu w tej sprawie z pracownikami biura projektu. Zgłaszając się do udziału w projekcie otrzymują Państwo gwarancję nieodpłatnego uczestniczenia w szkoleniach interpersonalnych, kursie językowym, szkleniu specjalistycznym z zakresu prawa oraz szansę udziału w płatnym stażu w wymiarze 160 godz.

19 listopada 2014 r. (środa) o godz. 9.35 w sali 711 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów V roku kierunku Prawo, podczas którego omówione zostaną procedury rekrutacyjne oraz zasady kwalifikacji do projektu „Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik” oraz do poszczególnych form wsparcia oferowanego w ramach tego projektu, a także zasady uczestnictwa w projekcie i harmonogram jego realizacji.

20 listopada 2014 r. (czwartek) o godz. 10.00 w pok. 413 (biuro projektu) rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie prowadzona do dnia 28 listopada 2014 r., codziennie (pon.–pt.) w godz. od. 10.00 do 14.00.

 

„Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik”

- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego