Zmarł śp. Profesor dr hab. Tadeusz Bojarski

Z najgłębszym żalem zawiadamiamy, że
w dniu 20 listopada 2020 r. zmarł
Pan Profesor dr hab. Tadeusz Bojarski
emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji UMCS,
Dziekan Wydziału w latach 1996 – 1999,
Dyrektor Instytutu Prawa Karnego w latach 1981 – 1996, 2007 - 2012,
wieloletni Kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii,
znakomity Uczony w dziedzinie prawa karnego i ceniony Nauczyciel Akademicki.

Dziekan i Prodziekani Wydziału Prawa i Administracji,
Dyrektor i Wicedyrektorzy Instytutu Nauk Prawnych,
Społeczność Akademicka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Msza żałobna odbędzie się w dniu 1  grudnia 2020 r. o godz. 12.00 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Lublinie, Droga Męczenników Majdanka 71.

    Aktualności

    Data dodania
    23 listopada 2020