Zmarł Śp. dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS

     Z najgłębszym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Wojciecha Orłowskiego, znakomitego uczonego, wybitnego specjalisty w zakresie prawa konstytucyjnego, cenionego nauczyciela akademickiego, zasługującego na szczególne uznanie i najwyższy szacunek wieloletniego pracownika Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Pan Profesor pełnił funkcję Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS. Przez ponad dziesięć lat pracował też w Kancelarii Senatu RP i był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W naszych sercach i naszej pamięci zapisał się jako Człowiek niezwykle prawy i życzliwy, zawsze gotowy do niesienia pomocy innym, bardzo sumiennie wywiązujący się ze wszystkich podejmowanych działań. 

    Aktualności

    Data dodania
    2 grudnia 2019