Zmarł Pan Prof. dr hab. Artur Korobowicz

Dziekan i Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji  UMCS
z ogromnym żalem zawiadamiają, że w dniu 21 czerwca 2017 roku
zmarł Pan Prof. dr hab. Artur Korobowicz
Emerytowany Profesor Zwyczajny naszego Wydziału
Pan Profesor pracował na Wydziale Prawa i Administracji od 1961 r., przechodząc
na nim wszystkie etapy kariery akademickiej – od asystenta do profesora zwyczajnego.
Pełnił też wiele funkcji organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS:
był Prodziekanem Wydziału w latach 1978-1981,
Dyrektorem Instytutu Historii Państwa i Prawa w latach 1982-1987 i 1998-2008,
Kierownikiem Zakładu/Katedry Historii Państwa i Prawa w latach 1978-2008.
W Zmarłym Wydział Prawa i Administracji UMCS utracił
Wybitnego Uczonego, Doskonałego Wykładowcę i Wspaniałego Człowieka.

    Aktualności

    Data dodania
    22 czerwca 2017