Wykaz przedmiotów do wybor dla pierwszych roczników u na semestr zimowy 2017/2018

PRAWO

W ciągu całego roku studiów należy uzyskać 6 punktów ECTS z przedmiotów kierunkowych.
Do wyboru jeden przedmiot kierunkowy z listy:

 • Ekonomia
 • Etyka prawnicza
 • Łacińska terminologia prawnicza
 • Współczesne kultury prawne
 • Ustroje państw współczesnych

ADMINISTRACJA 

W ciągu całego roku studiów należy uzyskać 10 punktów ECTS.
Dostępne przedmioty kierunkowe w semestrze zimowym:

 • Etyka urzędnicza
 • Ewolucja ustroju państwa w czasach nowożytnych
 • Legislacja administracyjna
 • Nauka o państwie i polityce
 • Współczesne kultury prawne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

W ciągu całego roku studiów należy uzyskać 5 punktów ECTS.
Dostępne przedmioty kierunkowe w semestrze zimowym:

 • Ewolucja ustroju państwa w zakresie funkcjonowania służb państwowych
 • Historia doktryn polityczno-prawnych

PRAWNO-BIZNESOWY

W ciągu całego roku studiów należy uzyskać 6 punktów ECTS. - 3 w semestrze zimowym
Dostępne przedmioty kierunkowe w semestrze zimowym:

 • Podstawy prawne systemu gospodarczego Unii Europejskiej
 • Gra kierownicza
 • Prawne instrumenty wpierania przedsiębiorców
 • Prawo konkurencji
 • Romanistyczne tradycje wybranych instytucji obrotu gospodarczego
 • Rozwój kompetencji interpersonalnych
 • Zarys myśli prawniczej i ekonomicznej
 • Zarządzanie strategiczne

PRAWNO-MENEDŻERSKI

W ciągu całego roku studiów należy uzyskać 8 punktów ECTS. - 4 w semestrze zimowym
Dostępne przedmioty kierunkowe w semestrze zimowym:

 • Specjalność Biznesowa:
  • Innowacyjność w działalności gospodarczej
  • Obrót gospodarczy w Internecie
 • Specjalność Menedżerska:
  • Pozyskiwanie i wdrażanie instrumentów wspierania przedsiębiorców
  • Ochrona konsumenta w obrocie gospodarczym

 

  Aktualności

  Data dodania
  2 października 2017