Wybory uzupełniające do RWSS

ZARZĄDZENIE Nr 1/2022
Przewodniczącego Komisji Wyborczej Samorządu Studentów
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z dnia 11 stycznia 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rad Wydziałowych Samorządu Studentów

Na podstawie §111 ust. 1 oraz §117 ust. 1 i 3 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 2 lipca 2021 roku zarządza się:

§ 1

 1. Ogłasza się wybory uzupełniające do Rad Wydziałowych Samorządu Studentów (zwane dalej: Wybory) kadencji 2021-2023.
 2. Wybory zostaną przeprowadzone na Wydziale Prawa i Administracji i Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.
 3. Kandydatem w Wyborach może być jedynie aktywny student wydziału, na którym zamierza kandydować.
 4. Kandydaturę należy zgłaszać poprzez wysłanie skanu formularza zgłoszenia kandydatury (załącznik nr 1). Skany formularza należy wysłać na adres e-mail: kwss@mail.umcs.pl.
 5.  Kandydatury należy zgłaszać w dniach 17-18 stycznia 2022 roku.

§ 2

 1. Wybory zostaną przeprowadzone w dniach 20-21 stycznia 2022 roku.
 2. Wybory zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej za pomocą systemu USOS.

§3

 1. Wyniki Wyborów zostaną ogłoszone 24 stycznia 2022 roku.

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  13 stycznia 2022