V Zjazd Prawników - Administratywistów

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w V Zjeździe Prawników-Administratywistów pt. „Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego”, która odbędzie się w dniach 7-8 maja 2015 r. w Lublinie.

Zjazdy mają już czteroletnią tradycję. Już od pierwszej edycji organizatorom przyświeca idea stworzenia forum merytorycznej dyskusji i refleksji nad współczesnymi problemami prawa administracyjnego. Jak pokazuje historia idea ta spotykała się z życzliwym przyjęciem, czego wyrazem były kolejne edycje zjazdów. 
W tym roku Zjazd ma charakter konferencji ogólnopolskiej i będzie to jubileuszowa, piąta edycja. Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów i młodych naukowców z ośrodków akademickich w całej Polsce.

Podstawowym celem niniejszego Zjazdu będzie poruszenie i dyskusja nad zagadnieniami będącymi obecnie przedmiotem dyskursu naukowego w dziedzinie administracji publicznej i jej związkom z ustawą zasadniczą. Zakres tematyczny referatów powinien dotyczyć aktualnych problemów towarzyszących konstytucjonalizacji prawa administracyjnego m.in.:

 • wpływu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na prawo administracyjne,
 • miejsca sądownictwa administracyjnego w Konstytucji RP,
 • wpływu Konstytucji RP na działanie administracji państwowej,
 • konstytucji jako źródła zasad ogólnych prawa i postępowania administracyjnego,
 • znaczenia prawa międzynarodowego i unijnego dla prawa administracyjnego i administracji publicznej w świetle Konstytucji RP,
 • konstytucyjnych podstaw struktury i funkcji samorządu terytorialnego,
 • konstytucyjnych podstaw kontroli działalności administracji publicznej
 • konstytucjonalizacji prawa służby cywilnej,
 • konstytucyjnej formuły odpowiedzialności odszkodowawczej administracji,

Konferencja odbywać się będzie w języku polskim oraz będzie podzielona na panele tematyczne. Zgłoszenie (wypełniony formularz zgłoszeniowy) wraz z abstraktem wystąpienia prosimy przysyłać do dnia 10 kwietnia 2015 r. na adres email: v.zjazd@gmail.com (formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://sknp.umcs.pl/?p=1192). Gwarantujemy publikację najlepszych prac w wydawnictwie pokonferencyjnym.

W czasie trwania konferencji gwarantujemy nocleg (6/7 lub 7/8 maja - do wyboru przez prelegenta) w Hotelu Campanile Lublin (http://www.campanile-lublin.pl/pl) oraz wyżywienie (7 oraz 8 maja).

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres e-mail: v.zjazd@gmail.com.

Więcej informacji:

www.sknp.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Data dodania
  9 kwietnia 2015