Recenzje prac dyplomowych

Uprzejmie informujemy, że w związku z przygotowywaniem protokołów z egzaminów dyplomowych w systemie APD, także wszystkie recenzje prac dyplomowych powinny być sporządzane w tym systemie – na dwa dni przed terminem egzaminu dyplomowego.

    Aktualności

    Data dodania
    23 czerwca 2020