Podyplomowe Studium Legislacji

 
Szanowni Państwo!
Jest nam niezwykle miło poinformować, że Wydział Prawa i Administracji UMCS już po raz trzeci zaprasza na Podyplomowe Studium Legislacji. Dobre doświadczenia dwóch edycji oraz sprawdzona formuła zajęć sprawia, że kierunek ten jest bardzo atrakcyjny. Dlatego w imieniu kierownika Studium - dra Jacka Sobczaka - zapraszamy podległych Państwu Pracowników do uczestnictwa w Studium.
Opłacenie przez Państwa jednostkę uczestnictwa w Studium stanowić może wartościową nagrodę dla pracowników, którzy jednocześnie uzyskają tak potrzebne w pracy kwalifikacje, a zakład pracy może wpisać wydatki z tego tytułu jako koszty uzyskania przychodu.
O unikalnej formie Studium świadczy zarówno praktyczny format zajęć, jak i doświadczeni specjaliści z zakresu legislacji. Zajęcia prowadzą bowiem wieloletni współpracownicy Rządowego Centrum Legislacji, Kancelarii Sejmu czy Kancelarii Senatu oraz kadra pracowników naszego Uniwersytetu.
Uczestnicy Podyplomowego Studium Legislacji wzbogacą swoją wiedzę z zakresu procedur prawodawczych i systemu prawa. Dzięki praktycznej formie prowadzonych zajęć słuchacze uzyskają umiejętności związane z pisaniem projektów aktów prawnych. Program Studium kładzie szczególny nacisk na przygotowanie aktów prawa miejscowego oraz aktów wewnętrznych.
Studium pomaga rozwijać ścieżkę kariery oraz zwiększa konkurencyjność na rynku pracy. Dedykowane jest w szczególności osobom ubiegającym się o status legislatora, pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, innych urzędów administracji publicznej a także zawodów prawniczych, zajmujących się przygotowywaniem lub opiniowaniem projektów aktów prawnych. Na Podyplomowe Studium Legislacji zapraszamy także osoby świadczące usługi prawne oraz zainteresowane poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie ustawodawstwa.
Podyplomowe Studium Legislacji odbywać się będzie w formie zdalnej (na pewno w pierwszym semestrze, luty - czerwiec 2021). Trwa ono dwa semestry 2021/2022 i rozpoczyna się w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021, 13 i 14 marca 2021 r. Zapisy prowadzone są do 5 marca 2021 r.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w materiałach znajdujących się na stronie:

https://www.umcs.pl/pl/legislacja.htm

    Aktualności

    Data dodania
    15 lutego 2021