Opracowywanie planów zajęć dydaktycznych (terminarz wykładów) na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji, Profesorowie, Adiunkci, Asystenci,

W związku z rozpoczęciem opracowywania planów zajęć dydaktycznych na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 uprzejmie prosimy o przedstawienie propozycji terminarza wykładów na studiach stacjonarnych z przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz monograficznych, które nie są uwzględnione w planie zajęć na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019, nie zostały w tym roku uruchomione bądź też są przedmiotami, które od roku akademickiego 2019/2020 będą prowadzone po raz pierwszy w związku ze zmianą/nowym planem studiów. Wzorem semestrów poprzednich i przyjętej praktyki przez Władze Dziekańskie - w przypadku wykładów uwzględnionych w planie zajęć na semestr zimowy 2018/2019 zachowane zostaną te same ich terminy. Prosimy o przekazanie propozycji terminów wykładów w formie pisemnej - na obowiązującym wzorze siatki do nanoszenia zajęć - do Pani Kierownik Dziekanatu w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, iż - wzorem lat ubiegłych - wykłady z przedmiotów monograficznych odbywają się od poniedziałku do czwartku od godziny 17:25 oraz w piątki. Ponadto, w celu usprawnienia elektronicznego systemu zapisów na przedmioty, w odniesieniu do wykładów z przedmiotów kierunkowych oraz monograficznych – należy wskazać kierunek oraz rok (lata) studiów, dla których dany przedmiot jest prowadzony. Prosimy również o sprawdzenie w aktualnych planach studiów wykaz przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych prowadzonych w semestrze zimowym na poszczególnych kierunkach i latach studiów (a ponadto przedmiotów monograficznych), tak aby w stosunku do każdego z przedmiotu, który nie był umieszczony w planie zajęć z roku ubiegłego - propozycja została przekazana.  

Ponadto informujemy, iż aktualnie obowiązujący wzór siatki do nanoszenia propozycji wykładów odrębnie dla każdego kierunku studiów oraz terminarz wykładów z semestru zimowego 2018/2019 - znajdują się na stronie internetowej wydziału pod treścią niniejszego ogłoszenia (zakładka Aktualności oraz Plany zajęć). Obowiązkowo należy przedstawić dwa warianty propozycji wykładów dla danego kierunku studiówa także uzupełnić wszystkie wymagane dane umieszczone na siatce do nanoszenia propozycji zajęć. Przypominamy o ograniczeniu czasu realizacji wszystkich obowiązków dydaktycznych wyłącznie do 8 godzin dziennie.

W odniesieniu do ustalania terminarza ćwiczeń na semestr zimowy 2019/2020 – prośba o przedstawienie propozycji (z wyznaczeniem terminu ich składania na dzień 9 września 2019 r.), zostanie do Państwa skierowana odrębnym pismem na początku września 2019 roku.

Dodatkowo przypominamy o ograniczeniu czasu realizacji wszystkich obowiązków dydaktycznych wyłącznie do 8 godzin dziennie.

 

Z poważaniem

dr Marzena Myślińska

Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu

ds. przygotowywania planów zajęć dydaktycznych

    Aktualności

    Data dodania
    5 czerwca 2019