Opracowywanie planów zajęć dydaktycznych (terminarz ćwiczeń) na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019

Lublin, dnia 7 września 2018 roku

Szanowni Państwo,

Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji

Profesorowie, Adiunkci i Asystenci,

W związku z rozpoczęciem opracowywania planów zajęć dydaktycznych na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 uprzejmie prosimy o przedstawienie propozycji terminarza ćwiczeń z  przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz konwersatoriów na studiach stacjonarnych prowadzonych przez pracowników Katedry/Zakładu.

Prosimy o przekazanie propozycji terminów ćwiczeń do Pani Kierownik Dziekanatu w terminie do dnia 14 września 2018 r. Propozycje terminarza należy składaćwyłącznie w formie pisemnej na obowiązującym wzorze siatki do nanoszenia zajęć, prosimy o niewysyłanie propozycji za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku braku przedstawienia propozycji – ćwiczenia zostaną zaplanowane w terminach dostępności sal dydaktycznych.

 Plan zajęć (wykładów) na semestr zimowy 2018/2019 znajduje się na stronie internetowej Wydziału (zakładka „Plany zajęć”), zaś obowiązujący wzór siatki do nanoszenia propozycji ćwiczeń (dla każdego przedmiotu oddzielnie, po dwa warianty) oraz wykaz projektowanej liczby grup ćwiczeniowych – w zakładce „Aktualności” pod treścią niniejszego ogłoszenia. Prosimy o wypełnienie wszystkich informacji w formularzu „wzór siatki”, są one niezbędne do właściwego opracowania planu zajęć.

 Przypominamy o ograniczeniu czasu realizacji wszystkich obowiązków dydaktycznych wyłącznie do 8 godzin dziennie.

Z poważaniem

dr Marzena Myślińska

Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu

ds. przygotowywania planów zajęć dydaktycznych

    Aktualności

    Data dodania
    9 września 2018