Opracowywanie planów zajęć dydaktycznych na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

Lublin, dnia 21 stycznia 2021 roku

Szanowni Państwo,
Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji
Profesorowie, Adiunkci i Asystenci,

W związku z rozpoczęciem opracowywania planów zajęć dydaktycznych na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 uprzejmie prosimy o przedstawienie propozycji terminarza wykładów na studiach stacjonarnych z przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz monograficznych, które nie były zamieszczone w planie zajęć na semestr letni w roku akademickim 2019/2020, a także tych które od roku akademickiego 2020/2021 będą prowadzone po raz pierwszy w związku ze zmianą/nowym planem studiów. Wzorem semestrów poprzednich i  przyjętej praktyki przez Władze Dziekańskie - w przypadku wykładów, które znajdowały się w planie zajęć w ubiegłym semestrze letnim (tj. 2019/2020) - przy planowaniu zajęć na semestr letni 2020/2021 - zachowane zostają te same ich terminy. Prosimy o przesyłanie  propozycji terminów wykładów na adres mailowy Pani Kierownik Dziekanatu: agnieszka.sikora@poczta.umcs.lublin.pl do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 15:00. Propozycje terminarza wykładów należy nanieść na plik „wzór siatki” i przesłać jako załącznik do wiadomości mailowej.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, iż - wzorem lat ubiegłych - wykłady z przedmiotów monograficznych odbywają się od poniedziałku do czwartku od godziny 17:25 oraz w piątki. Ponadto, w celu usprawnienia elektronicznego systemu zapisów na przedmioty, w odniesieniu do wykładów z przedmiotów kierunkowych oraz monograficznych – należy wskazać kierunek oraz rok (lata) studiów, dla których dany przedmiot jest prowadzony. Prosimy również o sprawdzenie w aktualnych planach studiów wykaz przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych prowadzonych w semestrze zimowym na poszczególnych kierunkach i latach studiów (a ponadto przedmiotów monograficznych), tak aby w stosunku do każdego z przedmiotu, który nie był umieszczony w planie zajęć na semestr letni w roku 2019/2020 - propozycja została przekazana.  Szczególnie przypominamy o konieczności podania terminów wykładów z przedmiotów, które będą prowadzone od roku akademickiego 2020/20201 po raz pierwszy na II roku studiów prawno-administracyjnych I i II stopnia, a także I roku dla kierunku kryminologii I i II stopnia oraz I roku dla kierunku prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej II stopnia.

Aktualnie obowiązujący wzór siatki do nanoszenia propozycji wykładów odrębnie dla każdego kierunku studiów oraz terminarz wykładów z semestru letniego 2019/2020 przedstawiamy jako załącznik do niniejszego pisma. Przypominamy, iż należy przedstawić dwa warianty propozycji wykładów dla danego kierunku studiów i roku studiów, a  także uzupełnić wszystkie wymagane dane umieszczone na siatce do nanoszenia propozycji zajęć. Przypominamy o ograniczeniu czasu realizacji wszystkich obowiązków dydaktycznych wyłącznie do 8 godzin dziennie.

W odniesieniu do ustalania terminarza ćwiczeń na semestr letni 2020/2021 – prośba o przedstawienie propozycji zostanie do Państwa skierowana odrębnym pismem  w dniu 8 lutego 2021 r.

Z poważaniem

dr Marzena Myślińska

Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu

ds. przygotowywania planów zajęć dydaktycznych

    Aktualności

    Data dodania
    22 stycznia 2021