Opracowywanie planów zajęć dydaktycznych na semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Szanowni Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji

W związku z rozpoczęciem opracowywania planów zajęć dydaktycznych na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 uprzejmie prosimy o przedstawienie propozycji terminarza wykładów z nowych przedmiotów podstawowych, kształcenia ogólnego, kierunkowych oraz monograficznych (tj. tych, które nie były uwzględnione w planie na semestr letni w roku ubiegłym lub nie zostały uruchomione) na studiach stacjonarnych i wieczorowych, prowadzonych przez pracowników Katedry/Zakładu. Wzorem semestru zimowego i przyjętej praktyki przez Władze Dziekańskie - w przypadku pozostałych wykładów zachowane zostaną terminy z planu zajęć z ubiegłego roku akademickiego.

Prosimy o przekazanie propozycji terminów wykładów (w dwóch wariantach) do Pani Kierownik Dziekanatu w terminie do dnia 17 stycznia 2018 r. W przypadku braku przedstawienia propozycji, wykład kształcenia ogólnego, kierunkowy lub monograficzny nie zostanie ujęty w planie zajęć, zaś w przypadku braku wskazania preferencji terminu nowego wykładu podstawowego - zaplanowany on zostanie w oparciu o dostępne sale dydaktyczne.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, iż - wzorem lat ubiegłych - wykłady z przedmiotów monograficznych odbywają się od poniedziałku do czwartku od godziny 17:25 oraz w piątki. Plan zajęć z semestru letniego 2016/2017 oraz wzór siatki do nanoszenia propozycji wykładów odrębnie dla każdego kierunku studiów znajduje się na stronie internetowej Wydziału.

Ponadto, w celu usprawnienia elektronicznego systemu zapisów na przedmioty, w odniesieniu do wykładów z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych oraz monograficznych – uprzejmie prosimy o wskazanie kierunków oraz lat studiów, na których przedmiot będzie w semestrze letnim tego roku prowadzony, a także łącznej liczby godzin przewidzianych na wykład.

Z poważaniem

 Dr Marzena Myślińska

Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu

ds. przygotowywania planów zajęć dydaktycznych

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    10 stycznia 2018