Nabór tekstów do "Przeglądu Prawa Administracyjnego"

Redakcja "Przeglądu Prawa Administracyjnego" informuje, że termin naboru tekstów do vol. 3/2020 został wydłużony do 30 września 2020 r.

Na łamach "Przeglądu Prawa Administracyjnego" (rocznik) poruszane są aktualne i najważniejsze problemy prawa administracyjnego. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, glosy, polemiki, recenzje oraz informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą. Przegląd Prawa Administracyjnego adresowany jest przede wszystkim do przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego, osób wykonujących zawody prawnicze, legislatorów, pracowników administracji i przedsiębiorców. Czasopismo udostępniane jest na zasadach Open Access. 

Zachęcamy do zarejestrowania się jako czytelnik, autor, recenzent czasopisma: ppa.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    15 lipca 2020