Międzynarodowa mobilność edukacyjna pracowników

Informacja dotycząca organizacji mobilności wyjazdowych pracowników UMCS w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

Zainteresowani nauczyciele akademiccy powinni zwrócić się z propozycja przeprowadzenia określonych zajęć dydaktycznych do odpowiednich wydziałów uczelni partnerskiej i ustalić:

- czy zajęcia mogą być prowadzone na miejscu  (face-to-face),

- zaproponować treści i formę i termin zajęć,

- sprawdzić możliwości /ryzyka dot. dojazdu i zakwaterowania,

- przygotować dokumentPorozumienie dot. programu nauczania (lub szkolenia),

- zebrać podpisy (ze strony UMCS podpisuje uczestnik i jego zwierzchnik (dyrektor instytutu lub/i dziekan)

 i przekazać do naszego Biura.

 

Wszystkie informacje znajdują się pod linkiem: https://www.umcs.pl/pl/miedzynarodowa-mobilnosc-edukacyjna-pracownikow,5161.htm  

    Aktualności

    Data dodania
    26 stycznia 2021