Macierzyństwo w zakładzie karnym - Studenckie Penalne Koło Naukowe - 9 grudnia 2022 r. godz. 16:30

Studenckie Penalne Koło Naukowe, działające przy Katedrze Postępowania Karnego WPiA UMCS w Lublinie ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie eksperckie z dr. Grzegorzem Skrobotowiczem pt. ,,Macierzyństwo w zakładzie karnym".

9 grudnia 2022 r. godz. 16:30, stacjonarnie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lubinie w sali 110,

Problematyka związana z macierzyństwem stanowiła i w dalszym ciągu stanowi przedmiot żywych zainteresowań społecznych. Urodzenie dziecka to jedno z tych życiowych wydarzeń, które pociąga za sobą zmiany w dotychczasowym życiu kobiety, zarówno w wymiarze fizycznym, emocjonalnym, jak i społecznym.

Mówiąc o więziennym macierzyństwie wskazać należy przede wszystkim jego specyfikę. Jest to bez wątpienia macierzyństwo trudne, przeżywane i doświadczane w warunkach zewnętrznej kontroli i nadzoru. Ważny natomiast jest fakt, że dziecko przebywa z matką, która każdego dnia nabywa i utrwala umiejętności realizowania obowiązków wynikających z roli macierzyńskiej.

W tym temacie pojawia się wiele pytań, chociażby jak zaspokajane są potrzeby emocjonalne matki i dziecka w zakładzie karnym? Czy istnieje rozbieżność miedzy funkcjami zakładanymi a realizowanymi, wynikającymi z macierzyństwa? Odpowiedzi na powyższe pytania jak i wiele innych udzieli Państwu Nasz gość - dr Grzegorz Skrobotowicz.

Źródło opisu: Gniadek Natalia ,,Matka i dziecko w zakładzie karnym (doniesienie z badań)",

https://fb.me/e/302kjBOI7

    Aktualności

    Data dodania
    5 grudnia 2022