Lex Localis - Journal of Local Self-Government Annual Conference 2020

Uprzejmie informujemy, że ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne (COVID-19), mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich uczestników konferencji, organizatorzy międzynarodowej konferencji naukowej (Lex Localis - Journal of Local Self-Government Annual Conference (Lublin) Poland 2020) podjęli decyzję o zorganizowaniu konferencji w formule on-line z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszonych referatów, termin wyboru najlepszych artykułów przez komitet naukowy konferencji został wydłużony do dnia 15 września 2020. Nie będzie to miało wpływu na termin publikacji wybranych artykułów naukowych w numerze specjalnym czasopisma »Lex Localis - Journal of Local Self-Government«, Volume 18, Issue 4, October 2020.

Termin konferencji tj. 15-16 października 2020 r. pozostaje bez zmian. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do skrócenia konferencji do jednego dnia, ze względu na przyjęcie formuły konferencji on-line. Informacje o szczegółach konferencji będę Państwu przekazywane na bieżąco w formie ogłoszeń na stronie interentowej oraz drogą mailową.

Referenci na kilka dni przed planowanym terminem sympozjum otrzymają link z zaproszeniem w ramach aplikacji Microsoft Teams, który umożliwi wzięcie udziału w konferencji on-line.

 

    Aktualności

    Data dodania
    30 lipca 2020