Kwalifikacja na wyjazd w ramach Programu Erasmus+

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję że kwalifikacja na wyjazd zagraniczny w ramach Programu Erasmus+ odbędzie się 4 maja b.r. o godz. 10:00 w formie zdalnej (on-line). O konkretnej formie zostaną Państwo poinformowani w późniejszym terminie.

Proszę, żeby wszystkie zainteresowane wyjazdem osoby przesłały mi skany dokumentów (tj. listu motywacyjnego, zaświadczenia z dziekanatu o średniej z przebiegu studiów oraz certyfikatu lub innego potwierdzenia o znajomości języka obcego) do dnia 30 kwietnia b.r. do godz. 15:00 na adres: joanna.bodio@poczta.umcs.lublin.pl

Termin 30 kwietnia b.r. jest terminem ostatecznym.

Pozdrawiam

dr hab. Joanna Bodio

Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    16 kwietnia 2020