IV Edycja Lokalnego Konkursu z Prawa Rzymskiego

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego UMCS zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności studentów I roku prawa do wzięcia udziału w IV Edycji Lokalnego Konkursu z Prawa Rzymskiego.
Konkurs będzie składał się z 2 etapów:
ETAP 1 - część pisemna - odbędzie się 25 stycznia
ETAP 2 - część ustna - odbędzie się 30 stycznia
Do części ustnej zakwalifikowane zostaną osoby z największą ilością punktów. Pracownicy Katedry Prawa Rzymskiego WPiA UMCS po ocenie wypowiedzi uczestników wyłonią Laureatów Pierwszego, Drugiego i Trzeciego Miejsca, dla których przewidziano nagrody rzeczowe.  
Zapisy potrwają do 12 stycznia.

    Aktualności

    Data dodania
    15 grudnia 2017