Internetowa konferencja „Twórczość i normy”

24 kwietnia 2020 r. odbywa się internetowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Twórczość i normy”, organizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UMCS. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych, prof. Leszka Leszczyńskiego. Zapraszamy do wysłuchania referatów online.

Konferencja, mająca charakter interdyscyplinarny, zgromadziła osoby reprezentujące wiele ośrodków akademickich.

Referaty prezentowane są na kanale YouTube konferencji:

Konferencja „Twórczość i normy” online

Problematyka twórczości może być rozpatrywana z bardzo wielu perspektyw, a jej powiązanie z wymiarem normatywnym obejmuje szereg problemów, zarówno z zakresu prawa autorskiego, psychologii twórczości, akceptacji społecznej artystów i ich dzieł, jak i całą gamę innych zagadnień. Poprawność formalna dzieł muzycznych lub literackich, ich przynależność do epok oraz nurtów, źródła istniejących norm, ale także przełamywanie norm czy też kwestie mody, subkultur czy też zakazów dotyczących twórczości – to tylko nieliczne przykłady związane z problematyką konferencji.

    Aktualności

    Data dodania
    24 kwietnia 2020