INFORMACJA!!! Stypendium ministra.

Studenci i Doktoranci

Wydziału Prawa i Administracji zainteresowani

uzyskaniem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

proszeni są o składanie wniosków we właściwym dziekanacie

w terminie do dnia 14 września 2018 roku na aktualnie obowiązujących formularzach.

 

Kwestie przyznania stypendiów regulują przepisy prawne opublikowane na stronie internetowej MNiSW: https://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra

    Aktualności

    Data dodania
    4 września 2018