IMMATRYKULACJA PRAWO

.

IMMATRYKULACJA

OSÓB PRZYJĘTYCH NA I-WSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNEK PRAWO

ODBĘDZIE SIĘ

1 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU O GODZINIE 900 W AULI UNIWERSYTECKIEJ W BUDYNKU WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI.

 

OSOBY IMMATRYKULOWANE  PROSZONE SĄ O PRZYBYCIE DO AULI UNIWERSYTECKIEJ O GODZINIE 730

    Aktualności

    Data dodania
    23 września 2014