IMMATRYKULACJA 2018 ADMINISTRACJA I STOPNIA

IMMATRYKULACJA

OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKI:

 ADMINISTRACJA I 0 ODBĘDZIE SIĘ

1 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

O GODZINIE 1330 W AULI UNIWERSYTECKIEJ

W BUDYNKU WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI.

 

OSOBY IMMATRYKULOWANE SĄ PROSZONE O PRZYBYCIE DO AULI UNIWERSYTECKIEJ O GODZINIE 1230

W STROJU UROCZYSTYM

    Aktualności

    Data dodania
    26 września 2018