III Edycja Lokalnego Konkursu z Prawa Rzymskiego

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności studentów I roku prawa do wzięcia udziału w III Edycji Lokalnego Konkursu z Prawa Rzymskiego.

Konkurs będzie składał się z 2 etapów:
ETAP 1 - część pisemna - odbędzie się 25 stycznia
ETAP 2 - część ustna - odbędzie się 31 stycznia
Do części ustnej zakwalifikowane zostaną osoby z największą ilością punktów. Pracownicy Katedry Prawa Rzymskiego WPiA UMCS po ocenie wypowiedzi uczestników wyłonią Laureatów Pierwszego, Drugiego i Trzeciego Miejsca, dla których przewidziano nagrody rzeczowe. 
Zapisy potrwają do 13 stycznia. By wziąć udział w Konkursie, wystarczy wpisać się na Listę Uczestników dostępną u starosty I roku prawa WPiA UMCS, podając oprócz imienia i nazwiska także numer albumu.

    Aktualności

    Data dodania
    17 stycznia 2017