II tura zapisów na przedmioty kierunkowe oraz monograficzne

Uprzejmie informujemy, iż II tura zapisów na przedmioty kierunkowe oraz monograficzne na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 rozpocznie się w dniu 15 września 2018 roku o godz. 20:00 i potrwa do dnia 17 września 2018 roku do godz. 20:00. Prosimy o dopilnowanie, aby nie zapisywać się na przedmioty, z których wykłady pokrywają się ze sobą. Plan wykładów na semestr zimowy 2018/2019 zostanie zamieszczony na stronie internetowej Wydziału (zakładka „Plany zajęć”). Ponadto prosimy zwracać uwagę, aby zapisywać się tylko na te przedmioty, które są „przypisane” do tych lat studiów, na których student będzie w roku akademickim 2018/2019. Zapisy do grup ćwiczeniowych z przedmiotów kierunkowych odbędą się w terminie późniejszym, po rozpoczęciu roku akademickiego.

Zapisy będą odbywały się w systemie USOS.

Zapisy dla studentów, którzy w roku akademickim 2018/2019 będą na pierwszym roku studiów  rozpoczną się 2 października 2018 roku, zatem powyższa informacja o II turze zapisów nie jest do nich adresowana.

    Aktualności

    Data dodania
    7 września 2018