II Dzień Jakości Kształcenia w UMCS

W imieniu Pani Prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej - Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia serdecznie zapraszamy na drugą w Naszym Uniwersytecie konferencję w ramach Dnia Jakości Kształcenia. Wydarzenie odbędzie się 7 grudnia 2022 r. w Auli Instytutu Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, pod hasłem: Studia II stopnia – szanse i wyzwania. Główną ideą spotkania jest doskonalenie jakości kształcenia i refleksja nad studiami II stopnia, poprzez udział w prelekcjach i dyskusjach, które pozwolą na dzielenie się doświadczeniami, dobrymi praktykami i ciekawymi inicjatywami z zakresu poruszanej tematyki. Wśród prelegentów znajdą się pracownicy i studenci Uniwersytetu oraz przedstawiciele pracodawców z otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni. W trakcie konferencji, zostaną wręczone wyróżnienia homo didacticus – dla nauczycieli akademickich, najlepiej ocenionych przez studentów w semestrze letnim 2021/2022. W trakcie II Dnia Jakości odbędą się warsztaty adresowane do nauczycieli akademickich UMCS, które pozwolą na podniesienie m.in. kompetencji dydaktycznych.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy w szczególności Dziekanów, Prodziekanów, przedstawicieli wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia, zespołów programowych, pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za jakość kształcenia, studentów, doktorantów i inne zainteresowane osoby.

Wydarzeniem towarzyszącym będzie wystawa Ja w izolacji - będącej podsumowaniem realizacji na Wydziale Pedagogiki i Psychologii projektu pn. Socjoterapia w resocjalizacji penitencjarnej dofinansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków budżetu państwa w ramach programu Studenckie koła naukowe tworzą innowacje.

Szczegółowy program II Dnia Jakości 2022 znajduje się w załączeniu. Ze względu na limity miejsc w salach, na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy, przy pomocy poniższych formularzy:

1. II Dzień Jakości 2022 -Studia II stopnia – szanse i wyzwania - konferencja
2. Czym jest superwizja? – warsztat – prowadzenie - dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni – Prodziekan ds. jakości kształcenia, Wydział Pedagogiki i Psychologii
3. Wizytacja PKA – na co zwrócić uwagę? – seminarium - prowadzenie - dr hab. Alina Orłowska, prof. uczelni, Wydział Filologiczny
4. Emisja głosu - warsztaty – prowadzenie - dr Urszula Lewartowicz – Wydział Pedagogiki i Psychologii
5. Nowoczesne narzędzia dydaktyczne –warsztat - prowadzenie - dr hab. Agnieszka Bochniarz i dr Anna Grabowiec, Wydział Pedagogiki i Psychologii

Zapisy trwają do 30 listopada 2022 r.
Szczegółowych informacji udziela Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia CKiOS.

    Aktualności

    Data dodania
    9 listopada 2022