I tura zapisów na przedmioty kierunkowe i monograficzne na semestr zimowy 2018/2019

Uprzejmie informujemy, iż zapisy na przedmioty kierunkowe, kształcenia ogólnego oraz monograficzne na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 rozpoczną się w dniu 13 lipca o godz. 20:00 i potrwają do dnia 17 lipca do godz. 20:00. Prosimy o dopilnowanie, aby nie zapisywać się na przedmioty, z których wykłady pokrywają się ze sobą.  Plan wykładów na semestr zimowy 2018/2019 zostanie zamieszczony na stronie internetowej Wydziału (zakładka „Plany zajęć”) w dniu 12 lipca 2018 roku. Ponadto prosimy zwracać uwagę, aby zapisywać się na te przedmioty, które są „przypisane” do tych lat studiów, na których student będzie w roku akademickim 2018/2019.

    Aktualności

    Data dodania
    4 lipca 2018