Forum Młodych Konstytucjonalistów pt. ,,Współczesne wyzwania parlamentaryzmu”

W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić teoretyków i praktyków prawa, studentów i doktorantów do wzięcia udziału w Forum Młodych Konstytucjonalistów pt. ,,Współczesne wyzwania parlamentaryzmu”, które rozpocznie się w dniu 10 czerwca 2021 r., o godzinie 10.00 w Auli Uniwersyteckiej w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz za pośrednictwem MS Teams.

Celem wydarzenia jest uczczenie pamięci Profesora Wojciecha Orłowskiego, zmarłego w dniu 30 listopada 2019 r. Pragniemy w ten sposób wyrazić wdzięczność za lata Jego pracy dydaktycznej, naukowej oraz działalności związanej ze wspieraniem i rozwojem środowiska akademickiego. Tytuł przewodni przedsięwzięcia nawiązuje do głównego nurtu zainteresowań badawczych Profesora odnoszącego się do polskiego i europejskiego prawa parlamentarnego.

Pierwszego dnia Forum odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. ,,Współczesne wyzwania parlamentaryzmu – teoria i praktyka”. Udział w niej potwierdzili przedstawiciele ośrodków naukowych z: Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Litwy i Polski. Z kolei drugiego dnia zorganizowana będzie Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Współczesne wyzwania parlamentaryzmu – doświadczenia państw Europy Środkowo-Wschodniej”. W jej ramach uczestniczyć będą młodzi pracownicy badawczy, doktoranci i studenci.

Wydarzenie to jest organizowane przez Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS, Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS i Radę Wydziałową Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS we współpracy z Centrum Badań nad Parlamentaryzmem. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica.

Informacje oraz aktualności dotyczące wydarzenia są dostępne na: https://www.facebook.com/events/438275040781240

    Aktualności

    Data dodania
    19 maja 2021