ERASMUS+ Rekrutacja na studia zagraniczne w roku akademickim 2018/2019

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Programie Erasmus+ (Mobilność Edukacyjna) studenci Wydziału Prawa i Administracji, mają możliwość odbycia części swoich studiów w roku akademickim 2018/19 na zagranicznych uczelniach. Więcej informacji na stronie PROGRAM ERASMUS+ link.

    Aktualności

    Data dodania
    8 marca 2018