Duży sukces studentów naszego Wydziału!!!

Duży sukces odnieśli studenci naszego Wydziału, kierunku - prawo, uzyskując sześć stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. W gronie wyróżnionych są: Marek Bonarek, Kamil Bradliński, Kamila Fituch, Marek Mierzwa, Krzysztof Tomasz Niewęgłowski, Patryk Szymon Patoleta. Serdecznie gratulujemy.

    Aktualności

    Data dodania
    7 stycznia 2020