Życiorys śp. dra Bogusława Pawłowskiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 grudnia 2020 roku zmarł śp. dr Bogusław Pawłowski.

Urodził się 17 listopada 1942 roku w Grabowie.  

Studia historyczne ukończył w 1966 roku na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1975 roku

Z obecnym Wydziałem Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie związany był zawodowo w latach 1967 - 2009.

Był Współtwórcą i Współzałożycielem Studium Nauk Politycznych, Międzyuczelnianego Instytutu Nauk Politycznych UMCS, Instytutu Nauk Politycznych i Wydziału Politologii UMCS.

Dr Bogusław Pawłowski był autorem wielu publikacji z zakresu polskiej myśli politycznej

XX wieku oraz  religii i związków wyznaniowych, a także uznanym, szanowanym dydaktykiem, wychowawcą wielu roczników  studentów.

Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany przez Rektora UMCS.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 11 stycznia 2021 r. o godz. 12.00

na cmentarzu przy Drodze Męczenników Majdanka w Lublinie.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

***
Dziekan i społeczność akademicka Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie 

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego podczas Mszy św. pogrzebowej w kaplicy cmentarnej może przebywać maksymalnie 6 osób. Bardzo prosimy o pozostawienie miejsc w kaplicy dla Rodziny Zmarłego. Pozostałych uczestników uroczystości pogrzebowych prosimy o pozostanie na zewnątrz.

    Aktualności

    Data dodania
    8 stycznia 2021