Zmiana konstytucji – dylematy, dywergencje, postulaty - konferencja

Zakład Systemów Politycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Zmiana Konstytucji- dylematy, dywergencje, postulaty”, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. na Wydziale Politologii w Lublinie.

Celem konferencji jest wymiana opinii i poglądów oraz prezentacja wyników badań naukowych dotyczących sposobów, metod i uwarunkowań zmian konstytucji sztywnych i miękkich, pisanych i niepisanych. Szczególną uwagę organizatorzy chcieliby zwrócić na toczący się aktualnie dyskurs o  konieczności i  zakresie zmiany konstytucji w Polsce.

Do udziału w Konferencji zapraszamy politologów, prawników, historyków, socjologów oraz innych badaczy, którzy chcieliby podjąć problematykę dotyczącą, m.in.:

 • teoretycznych aspektów zmiany konstytucji- sposobów, okoliczności, form;
 • uwarunkowań zmian konstytucji w państwach demokratycznych i niedemokratycznych;
 • propozycji zmian Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., zgłaszanych przez partie polityczne i inne podmioty;
 • propozycji Prezydenta RP  zmian Konstytucji zgłoszonych w 2017 r.;
 • dyskusji i debat nad zmianą konstytucji.

W ramach konferencji przewidziana jest sesja plenarna oraz tematyczne panele, w czasie których będą miały miejsce wystąpienia prelegentów oraz dyskusja.

KOMITET ORGANIZACYJNY :

prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska
prof. dr hab. Wojciech Sokół
dr hab. Małgorzata Podolak
dr Marta Michalczuk-Wlizło- sekretarz konferencji

 

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  5 grudnia 2017