Zmarł śp. prof. dr hab. Edward Olszewski

Dziekan i Rada Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z głębokim żalem zawiadamiają, że 4 listopada 2016 roku

zmarł

śp. prof. dr hab. Edward Olszewski

(emerytowany Profesor zwyczajny UMCS, Kierownik Zakładu Ruchów Politycznych)

Ceniony naukowiec, politolog, historyk, wspaniały człowiek, zasłużony nauczyciel akademicki.

Urodzony 6 marca 1942 r. w Olszewnicy w powiecie Radzyń Podlaski. Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 1972 r. otrzymał stopień naukowy doktora, a w roku 1979 stopień doktora habilitowanego. W roku 1994 uzyskał tytuł naukowy profesora.  Od roku 1967 związany zawodowo z obecnym Wydziałem Politologii, zatrudniony kolejno w Studium Nauk Politycznych (1967-1975), Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Politycznych (1975-1991), Instytucie Nauk Politycznych (1991-1993), na Wydziale Politologii (od 1993 r.). W 1999 r. został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Od roku 1979 pełnił funkcję wicedyrektora, a następnie w latach 1982-1990 dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Nauk Politycznych. W latach 1993-1996 był prodziekanem Wydziału Politologii. Od 1972 r. do przejścia na emeryturę w 2012 r. kierował Zakładem Ruchów Politycznych. W latach 1982-1990 był członkiem Senatu UMCS.

Wyjątkowo ceniony i szanowany za sposób kierowania Międzyuczelnianym Instytutem Nauk Politycznych w trudnych latach osiemdziesiątych XX wieku, skuteczne starania o zachowanie szerokiego profilu badawczego Instytutu i obronienie przed wydaleniem z Instytutu siedmiu pracowników po wprowadzeniu stanu wojennego.

Działalność badawcza Profesora skupiała się na historii współczesnej Polski i regionu lubelskiego XX wieku, emigracji polskiej i Polonii w Skandynawii, współczesnych ruchach społecznych i politycznych.

Czterokrotny Laureat nagród naukowych I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym Nagrody indywidualnej I stopnia za książkę pt. „Polacy w Norwegii 1940-2010”. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, uhonorowany Nagrodą Naukową im. Ireny i Franciszka Skowyrów za książkę Polacy w Skandynawii oraz Medalem Honorowym „Polonia Semper Fidelis” za znaczący wkład w rozwój biografistyki polonijnej. Zasłużony członek Komitetu Nauk Politycznych PAN, wiceprezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członek Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Lubelskiego Klubu Polonijnego, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej.

Ceniony nauczyciel akademicki, zaangażowany w rozwój kadry naukowej, promotor ponad czterystu prac magisterskich, czternastu doktoratów, recenzent w licznych postępowaniach o nadanie tytułu naukowego, stopnia doktora habilitowanego oraz doktora, organizator wielu konferencji naukowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Cieszył się poważaniem i wielką sympatią studentów i pracowników Uniwersytetu.

W pamięci studentów i pracowników Wydziału pozostanie, jako szanowany Profesor, doskonały nauczyciel akademicki i życzliwy wszystkim Kolega.

Uroczystość pożegnania na Wydziale Politologii odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 r. o godz. 11.00.

O godz. 13.00 w kaplicy rzymskokatolickiego cmentarza przy ul. Lipowej w Lublinie zostanie odprawiona msza święta żałobna, po której nastąpi złożenie ciała do grobu.

    Aktualności

    Data dodania
    10 listopada 2016