Zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne

Koło Myśli Społecznej i Ruchów Politycznych zaprasza serdecznie na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się w piątek 8 grudnia, o godz. 12.45 w p. 104 na Wydziale Politologii UMCS.

Koło Myśli Społecznej i Ruchów Politycznych obejmuje swoją działalnością szeroki zakres zagadnień. Jeśli interesuje Cię myśl społeczna i polityczna, zarówno jej historia, jak i współczesność, aktywność ruchów społecznych i politycznych oraz relacje między religią i polityką, to dzięki uczestnictwu w Kole będziesz miał okazję do pogłębienia swojej wiedzy dotyczącej tych kwestii.

KMSiRP działa jako koło dyskusyjne, zajmujące się omawianiem tematów mieszczących się w jego profilu naukowym. Jest to również koło filmowo-teatralne, poświęcone dyskusji o wspólnie oglądanych filmach i przedstawieniach teatralnych związanych z szeroko pojętą polityką. Inną formą aktywności KMSiRP jest organizacja wykładów otwartych, podczas którego zaproszeni naukowcy z polskich ośrodków akademickich prezentować mogą swój dorobek naukowy. Członkowie Koła uczestniczą także w organizowaniu studenckich konferencji tematycznych.

Profil facebookowy KMSiRP: https://www.facebook.com/KMSRP.UMCS/

Przewodnicząca: Weronika Czyżyk (czyzyk.w@wp.pl)

Opiekun naukowy: dr Kamil Aksiuto (kamaks@poczta.umcs.lublin.pl)

    Aktualności

    Data dodania
    5 grudnia 2017